ایجاد پروژه جدید

نتایج یافت شده (1)

کسب و کار
بودجه : 2,000,000 تومان
من می خواهم بدهی و طلب های اشخاص و جمله طلب و بدیهی های من روی یک چارت مشخص باشد و واریز و برداشت افراد هر یکی داری یک اکونت باشد تا بتوانم حساب های آنها را با توضیحات اش بنویسیم و هم حساب دلاری شان هم تومانی شان معلوم باشد و اینکه حقوق کارمندان ماه ...
13 روز و 17 ساعت
3 پیشنهاد
پیشرفت مسیر شغلی
درحال بارگزاری ...