ایجاد پروژه جدید

پلن های اشتراک ماهیانه فریلنسرها

اشتراک عادی

محبوب
برای تازه کارها
  • تعداد پیشنهاد: 20
  • کارمزد: 12 درصد
  • حداکثر نمونه کار: 4
  • تسویه حساب: 24 ساعته
  • مشاهده پروژه ممتاز:
  • اولویت نمایش پیشنهاد: 4
  • پیش نیاز: ---
پیشرفت مسیر شغلی
درحال بارگزاری ...