ایجاد پروژه جدید

پست اینستاگرام

سطح متوسط عادی
تاریخ ایجاد: يكشنبه، 31 مرداد 1400
پیشنهاد ارسال شده: 73 پیشنهاد
زمان باقی مانده: تمام شد
وضعیت پروژه: زمان پروژه به پایان رسید

توضیحات پروژه

ایجاد پست اینستاگرام

بودجه

از 500,000 تومان تا 2,000,000 تومان
73 پیشنهاد ارسال شده
مدت تحویل : 2 روز
پروژه بسته شد
کارفرما: محمد اسماعیلی
کار موفق: 0
امتیاز:
0 از 100
esmaeilychen

پیشنهادات ارسال شده

اشتراک برنزی
مدت تحویل: 2 روز
تاریخ ثبت: سه شنبه، 16 شهريور 1400
محمد محمدی
محمد محمدی
طراح هنر و گرافیک
اشتراک عادی
مدت تحویل: 2 روز
تاریخ ثبت: سه شنبه، 6 مهر 1400
Marziyeh loghmani
Marziyeh loghmani
طراح گرافیک و مدیر فروش
اشتراک عادی
مدت تحویل: 3 روز
تاریخ ثبت: دوشنبه، 15 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 1 روز
تاریخ ثبت: يكشنبه، 14 شهريور 1400
احسان استاد
احسان استاد
طراح گرافیک و کارشناس ارشد مهندسی صنایع
اشتراک عادی
مدت تحویل: 2 روز
تاریخ ثبت: شنبه، 13 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 1 روز
تاریخ ثبت: شنبه، 13 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 1 روز
تاریخ ثبت: يكشنبه، 7 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 2 روز
تاریخ ثبت: يكشنبه، 7 شهريور 1400
Aminn Makk
Aminn Makk
LOGO maker / VFX / editing / developer
اشتراک عادی
مدت تحویل: 1 روز
تاریخ ثبت: دوشنبه، 1 شهريور 1400
حسنا حق پرستی
حسنا حق پرستی
گرافیست و طراح
اشتراک برنزی
مدت تحویل: 2 روز
تاریخ ثبت: يكشنبه، 14 شهريور 1400
اشتراک برنزی
مدت تحویل: 2 روز
تاریخ ثبت: چهارشنبه، 3 شهريور 1400
آریا  رستمی
آریا رستمی
سرپرست طراحی و مشاور سئو برندیس
اشتراک برنزی
مدت تحویل: 1 روز
تاریخ ثبت: سه شنبه، 2 شهريور 1400
اشتراک برنزی
مدت تحویل: 3 روز
تاریخ ثبت: دوشنبه، 1 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 1 روز
تاریخ ثبت: جمعه، 2 مهر 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 2 روز
تاریخ ثبت: سه شنبه، 30 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 30 روز
تاریخ ثبت: شنبه، 27 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 1 روز
تاریخ ثبت: چهارشنبه، 17 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 1 روز
تاریخ ثبت: چهارشنبه، 17 شهريور 1400
امین رضا خرمی
امین رضا خرمی
طراح و گرافیست
اشتراک عادی
مدت تحویل: 1 روز
تاریخ ثبت: چهارشنبه، 17 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 2 روز
تاریخ ثبت: سه شنبه، 16 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 1 روز
تاریخ ثبت: سه شنبه، 16 شهريور 1400
kian kianpour
kian kianpour
طراحی لوگوکارت ویزیت
اشتراک عادی
مدت تحویل: 2 روز
تاریخ ثبت: سه شنبه، 16 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 1 روز
تاریخ ثبت: دوشنبه، 15 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 2 روز
تاریخ ثبت: دوشنبه، 15 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 3 روز
تاریخ ثبت: دوشنبه، 15 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 1 روز
تاریخ ثبت: دوشنبه، 15 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 2 روز
تاریخ ثبت: يكشنبه، 14 شهريور 1400
امیرمحمد کمیحانی
امیرمحمد کمیحانی
طراح گرافیک
اشتراک عادی
مدت تحویل: 7 روز
تاریخ ثبت: يكشنبه، 14 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 2 روز
تاریخ ثبت: يكشنبه، 14 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 1 روز
تاریخ ثبت: شنبه، 13 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 3 روز
تاریخ ثبت: شنبه، 13 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 3 روز
تاریخ ثبت: شنبه، 13 شهريور 1400
فرشید اقلیما
فرشید اقلیما
گرافیست، طراح و فتوشاپ کار
اشتراک عادی
مدت تحویل: 1 روز
تاریخ ثبت: جمعه، 12 شهريور 1400
M. K.
M. K.
گرافیست
اشتراک عادی
مدت تحویل: 1 روز
تاریخ ثبت: جمعه، 12 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 1 روز
تاریخ ثبت: جمعه، 12 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 2 روز
تاریخ ثبت: پنجشنبه، 11 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 10 روز
تاریخ ثبت: پنجشنبه، 11 شهريور 1400
فاطمه سادات  حسینی
فاطمه سادات حسینی
گرافیست و ادمین و کارشناس دیجیتال مارکتینگ
اشتراک عادی
مدت تحویل: 2 روز
تاریخ ثبت: پنجشنبه، 11 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 3 روز
تاریخ ثبت: چهارشنبه، 10 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 2 روز
تاریخ ثبت: سه شنبه، 9 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 7 روز
تاریخ ثبت: سه شنبه، 9 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 2 روز
تاریخ ثبت: سه شنبه، 9 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 1 روز
تاریخ ثبت: دوشنبه، 8 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 2 روز
تاریخ ثبت: يكشنبه، 7 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 2 روز
تاریخ ثبت: يكشنبه، 7 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 3 روز
تاریخ ثبت: يكشنبه، 7 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 1 روز
تاریخ ثبت: يكشنبه، 7 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 1 روز
تاریخ ثبت: يكشنبه، 7 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 1 روز
تاریخ ثبت: شنبه، 6 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 5 روز
تاریخ ثبت: شنبه، 6 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 3 روز
تاریخ ثبت: شنبه، 6 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 2 روز
تاریخ ثبت: شنبه، 6 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 2 روز
تاریخ ثبت: جمعه، 5 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 1 روز
تاریخ ثبت: جمعه، 5 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 2 روز
تاریخ ثبت: جمعه، 5 شهريور 1400
Mahdis s
Mahdis s
طراحی و گرافیک
اشتراک عادی
مدت تحویل: 4 روز
تاریخ ثبت: جمعه، 5 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 1 روز
تاریخ ثبت: پنجشنبه، 4 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 3 روز
تاریخ ثبت: پنجشنبه، 4 شهريور 1400
عليرضا دوستي
عليرضا دوستي
طراح ، تدوينگر
اشتراک عادی
مدت تحویل: 1 روز
تاریخ ثبت: پنجشنبه، 4 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 1 روز
تاریخ ثبت: پنجشنبه، 4 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 2 روز
تاریخ ثبت: چهارشنبه، 3 شهريور 1400
ERFAN GARMABI
ERFAN GARMABI
گرافیست
اشتراک عادی
مدت تحویل: 2 روز
تاریخ ثبت: چهارشنبه، 3 شهريور 1400
محمد شفیعی
محمد شفیعی
طراح گرافیست
اشتراک عادی
مدت تحویل: 1 روز
تاریخ ثبت: چهارشنبه، 3 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 1 روز
تاریخ ثبت: چهارشنبه، 3 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 2 روز
تاریخ ثبت: سه شنبه، 2 شهريور 1400
پرهام توبه یانی
پرهام توبه یانی
تولید کننده محتوا
اشتراک عادی
مدت تحویل: 1 روز
تاریخ ثبت: سه شنبه، 2 شهريور 1400
محمد اسماعیل رحمتی
محمد اسماعیل رحمتی
ادمین اینستاگرام, طراحی پست اینستاگرام, بنر و کارت ویزیت......
اشتراک عادی
مدت تحویل: 2 روز
تاریخ ثبت: سه شنبه، 2 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 3 روز
تاریخ ثبت: سه شنبه، 2 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 2 روز
تاریخ ثبت: سه شنبه، 2 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 2 روز
تاریخ ثبت: سه شنبه، 2 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 3 روز
تاریخ ثبت: دوشنبه، 1 شهريور 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 2 روز
تاریخ ثبت: دوشنبه، 1 شهريور 1400
مهدی دهمرده
مهدی دهمرده
انجام تمام امور رایانه و فضای اینترنت
اشتراک عادی
مدت تحویل: 2 روز
تاریخ ثبت: دوشنبه، 1 شهريور 1400
پیشرفت مسیر شغلی
درحال بارگزاری ...