ایجاد پروژه جدید
banner
فریلنسر - اشتراک عادی
کارفرما
امتیاز: 1150 نیل
تاریخ عضویت: جمعه، 8 آذر 1398
آخرین فعالیت: دوشنبه، 25 دي 1402
امتیاز ها به عنوان کارفرما
تاریخ 1399/05/05 - 14:38
مشخصات پروژه ایجاد شده: 3 Phrases That Stop Anxious Thoughts
سوالات و امتیاز ها:
میزان رضایت از کیفیت کار انجام شده
100
میزان رضایت از تحویل به موقع
100
میزان درک مطلب فریلنسر از موضوع پروژه
100
میزان تسلط فریلنسر به پروژه
100
میزان رضایت از شیوه تعامل فریلنسر با کارفرما
100
امتیاز کل:
100
تاریخ 1399/11/19 - 14:01
مشخصات پروژه ایجاد شده: UX Writing: The Art of Designing Conversations
سوالات و امتیاز ها:
میزان وضوح بیان
85
میزان رضایت از پرداخت به موقع
95
میزان رضایت از شیوه تعامل کارفرما با کارفرما
100
میزان تسلط کارفرما به پروژه و کار
95
میزان رضایت از شیوه تعامل کارفرما با فریلنسر
90
امتیاز کل:
93
پیشرفت مسیر شغلی
درحال بارگزاری ...