ایجاد پروژه جدید
banner
فریلنسر - اشتراک عادی
کارفرما
امتیاز: 1000 نیل
تاریخ عضویت: جمعه، 8 آذر 1398
آخرین فعالیت: شنبه، 12 مهر 1399
امتیاز ها به عنوان کارفرما
تاریخ 1399/05/05 - 14:38
مشخصات پروژه ایجاد شده: 3 Phrases That Stop Anxious Thoughts
سوالات و امتیاز ها:
میزان رضایت از کیفیت کار انجام شده
100
میزان رضایت از تحویل به موقع
100
میزان درک مطلب فریلنسر از موضوع پروژه
100
میزان تسلط فریلنسر به پروژه
100
میزان رضایت از شیوه تعامل فریلنسر با کارفرما
100
امتیاز کل:
100
پیشرفت مسیر شغلی
درحال بارگزاری ...