ایجاد پروژه جدید
banner
فریلنسر - اشتراک عادی
کارفرما
امتیاز: 1450 نیل
تاریخ عضویت: سه شنبه، 5 آذر 1398
آخرین فعالیت: پنجشنبه، 14 اسفند 1399
نمونه کار ها
امتیاز ها به عنوان فریلنسر
مبلغ 148,000 تومان
تاریخ 1399/11/19 - 14:03
مشخصات پروژه انجام شده: UX Writing: The Art of Designing Conversations
سوالات و امتیاز ها:
میزان رضایت از کیفیت کار انجام شده
90
میزان رضایت از تحویل به موقع
95
میزان درک مطلب فریلنسر از موضوع پروژه
90
میزان تسلط فریلنسر به پروژه
95
میزان رضایت از شیوه تعامل فریلنسر با کارفرما
85
امتیاز کل:
91
پیشرفت مسیر شغلی
درحال بارگزاری ...