ایجاد پروژه جدید
banner
فریلنسر - اشتراک عادی
امتیاز: 100 نیل
تاریخ عضویت: پنجشنبه، 26 تير 1399
آخرین فعالیت: شنبه، 3 آبان 1399
شهر سکونت: تهران
امتیاز ها به عنوان فریلنسر
مبلغ 25,000 تومان
تاریخ 1399/05/10 - 17:49
مشخصات پروژه انجام شده: 3 Phrases That Stop Anxious Thoughts
سوالات و امتیاز ها:
میزان وضوح بیان
100
میزان رضایت از پرداخت به موقع
100
میزان رضایت از شیوه تعامل کارفرما با کارفرما
100
میزان تسلط کارفرما به پروژه و کار
100
میزان رضایت از شیوه تعامل کارفرما با فریلنسر
100
امتیاز کل:
100
پیشرفت مسیر شغلی
درحال بارگزاری ...