ایجاد پروژه جدید

ترجمه کتاب انگلیسی

سطح متوسط پروژه عادی
مهارت های مورد نیاز
تاریخ ایجاد: سه شنبه، 20 مهر 1400
پیشنهاد ارسال شده: 9 پیشنهاد
زمان باقی مانده: 28 روز و 11 ساعت
وضعیت پروژه: باز

توضیحات پروژه

ترجمه ۸۰ صفحه کتاب انگلیسی

بودجه

از 50,000 تومان تا 500,000 تومان
9 پیشنهاد ارسال شده
مدت تحویل : 7 روز
کارفرما: محمد امیر اویسی
کار موفق: 0
امتیاز:
0 از 100
M.a.oveisi

پیشنهادات ارسال شده

maryam mahdavi
maryam mahdavi
مترجم وبازاریاب
اشتراک عادی
مدت تحویل: 7 روز
تاریخ ثبت: شنبه، 24 مهر 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 6 روز
تاریخ ثبت: چهارشنبه، 21 مهر 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 5 روز
تاریخ ثبت: پنجشنبه، 22 مهر 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 6 روز
تاریخ ثبت: پنجشنبه، 22 مهر 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 6 روز
تاریخ ثبت: پنجشنبه، 22 مهر 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 10 روز
تاریخ ثبت: چهارشنبه، 21 مهر 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 7 روز
تاریخ ثبت: چهارشنبه، 21 مهر 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 7 روز
تاریخ ثبت: چهارشنبه، 21 مهر 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 5 روز
تاریخ ثبت: چهارشنبه، 21 مهر 1400
پیشرفت مسیر شغلی
درحال بارگزاری ...