ایجاد پروژه جدید

ساخت ایمیل دانشگاهی

سطح متوسط پروژه طلایی
مهارت های مورد نیاز
تاریخ ایجاد: پنجشنبه، 14 مرداد 1400
پیشنهاد ارسال شده: 3 پیشنهاد
زمان باقی مانده: تمام شد
وضعیت پروژه: زمان پروژه به پایان رسید

توضیحات پروژه

ایمیل دانشگاهی برای ریکام می‌خوام 

بودجه

از 100,000 تومان تا 1,000,000 تومان
3 پیشنهاد ارسال شده
مدت تحویل : 5 روز
پروژه بسته شد
کارفرما: الهام همایون
کار موفق: 0
امتیاز:
0 از 100
Homayoon

پیشنهادات ارسال شده

اشتراک عادی
مدت تحویل: 2 روز
تاریخ ثبت: جمعه، 15 مرداد 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 1 روز
تاریخ ثبت: جمعه، 15 مرداد 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 10 روز
تاریخ ثبت: پنجشنبه، 14 مرداد 1400
پیشرفت مسیر شغلی
درحال بارگزاری ...