ایجاد پروژه جدید

تولید محتوای کوچینگ

سطح حرفه ای پروژه رایگان
تاریخ ایجاد: جمعه، 28 خرداد 1400
پیشنهاد ارسال شده: 7 پیشنهاد
زمان باقی مانده: تمام شد
وضعیت پروژه: زمان پروژه به پایان رسید

توضیحات پروژه

تولید محتوا در زمینه ی کوچینگ و بیزینس کوچینگ

بودجه

از 5,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
7 پیشنهاد ارسال شده
مدت تحویل : 10 روز
پروژه بسته شد
کارفرما: امیر محمد سادات شرفی
کار موفق: 0
امتیاز:
0 از 100
Amirsadatsharafi

پیشنهادات ارسال شده

آریا  رستمی
آریا رستمی
سرپرست طراحی و مشاور سئو برندیس
اشتراک برنزی
مدت تحویل: 1 روز
تاریخ ثبت: شنبه، 29 خرداد 1400
اشتراک برنزی
مدت تحویل: 5 روز
تاریخ ثبت: شنبه، 29 خرداد 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 7 روز
تاریخ ثبت: چهارشنبه، 23 تير 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 6 روز
تاریخ ثبت: سه شنبه، 15 تير 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 10 روز
تاریخ ثبت: شنبه، 5 تير 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 5 روز
تاریخ ثبت: دوشنبه، 31 خرداد 1400
اشتراک عادی
مدت تحویل: 10 روز
تاریخ ثبت: دوشنبه، 31 خرداد 1400
پیشرفت مسیر شغلی
درحال بارگزاری ...