ایجاد پروژه جدید

تحلیل رگرسیون تعدادی داده دلخواه با نرم افزار آماری spss

سطح متوسط پروژه طلایی
تاریخ ایجاد: شنبه، 15 خرداد 1400
پیشنهاد ارسال شده: 1 پیشنهاد
زمان باقی مانده: تمام شد
وضعیت پروژه: زمان پروژه به پایان رسید

توضیحات پروژه

تهیه گزارش از تحلیل رگرسیون تعدادی داده دلخواه با نرم افزار آماری spss

بودجه

از 50,000 تومان تا 800,000 تومان
1 پیشنهاد ارسال شده
مدت تحویل : 7 روز
پروژه بسته شد
کارفرما: محمد علی مختاری
کار موفق: 0
امتیاز:
0 از 100
m.ali.m

پیشنهادات ارسال شده

اشتراک عادی
مدت تحویل: 5 روز
تاریخ ثبت: دوشنبه، 17 خرداد 1400
پیشرفت مسیر شغلی
درحال بارگزاری ...