ایجاد پروژه جدید

فقط با حرفه ای ها کار کنید!

در نیل پیکسل فریلنسرهای با تجربه و مستعد بعد از مصاحبه و ارزیابی فنی امکان فعالیت پیدا میکنند، شما می توانید پروژه خود را به این متخصصین بسپارید و از نتیجه کار راضی باشید.

موضوعات اصلی

فریلنسینگ چگونه کار می کند ؟

ثبت پروژه

درباره باره پروژه هایتان به ما بگویید ما شما را به بهترین فریلنسر ها و آژانس های برتر وصل می کنیم

انتخاب فریلنسر

پیشنهادات واجد شرایط را طی 24 ساعت دریافت کنید. پیشنهادات ، بررسی ها و کارهای قبلی را با یکدیگر مقایسه کنید. مصاحبه های موردعلاقه و بهترین را انتخاب کنید.

شروع به همکاری

برای چت یا تماس ویدیویی ، به اشتراک گذاری فایل ها و پیگیری نقاط عطف پروژه از دسک تاپ یا تلفن همراه خود ، استفاده کنید.

تایید کنید

درصورت تایید پروژه و راضی از روند انجام پروژه هزینه را پرداخت کنید و درصورت تمایل به پروژه ادامه دهید

کار خود را به حرفه ای ها بسپارید و در سریعترین زمان تحویل بگیرید!

جدیدترین پروژه ها

برترین فریلنسر ها

مهدی اکبرزاده

4.4 امتیاز
235 نظر
5 پروژه
مشاهده پروژ ها

احسان خدایی

4.4 امتیاز
235 نظر
5 پروژه
مشاهده پروژ ها

نازنین پرتو

4.4 امتیاز
235 نظر
5 پروژه
مشاهده پروژ ها

سعید لطفی

4.4 امتیاز
235 نظر
5 پروژه
مشاهده پروژ ها

سید رحمان حسینی

4.4 امتیاز
235 نظر
5 پروژه
مشاهده پروژ ها

عادل نصیر پور

4.4 امتیاز
235 نظر
5 پروژه
مشاهده پروژ ها

نیما رهبر شهلایی

4.4 امتیاز
235 نظر
5 پروژه
مشاهده پروژ ها

پلن های اشتراک ماهیانه

اشتراک عادی

برای تازه کارها
 • تعداد پیشنهاد : 10
 • کارمزد : 12 درصد
 • حداکثر نمونه کار : 3
 • تسویه حساب : دو روزه
 • مشاهده پروژه ممتاز :
 • ورود به مسابقه :
 • اولویت نمایش پیشنهاد : 4
 • پیش نیاز : ---

اشتراک برنزی

محبوب
اقتصادی و مناسب
 • تعداد پیشنهاد : 10 + 60
 • کارمزد : 10 درصد
 • حداکثر نمونه کار : 6
 • تسویه حساب : یک روزه
 • مشاهده پروژه ممتاز :
 • ورود به مسابقه :
 • اولویت نمایش پیشنهاد : 3
 • پیش نیاز : ---

اشتراک نقره ای

مناسب برای حرفه ای ها
 • تعداد پیشنهاد : 15 + 120
 • کارمزد : 8 درصد
 • حداکثر نمونه کار : 15
 • تسویه حساب : یک روزه
 • مشاهده پروژه ممتاز :
 • ورود به مسابقه :
 • اولویت نمایش پیشنهاد : 2
 • پیش نیاز : دو پروژه موفق

اشتراک طلایی

مناسب برای شرکت ها
 • تعداد پیشنهاد : 20 + 240
 • کارمزد : 6 درصد
 • حداکثر نمونه کار : 20
 • تسویه حساب : همان روز
 • مشاهده پروژه ممتاز :
 • ورود به مسابقه :
 • اولویت نمایش پیشنهاد : 1
 • پیش نیاز : چهار پروژه موفق
درحال بارگزاری ...